Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni zaprasza do Przemyśla

na wystawę i konferencję, której początkiem są działania

w ramach "Projektu Dąbrowscy" i odkrycia dokonane

w pracowni żołyńskich rzeźbiarzy.Link do wydarzenia:

https://mnzp.pl/trzy-pokolenia-tworcow-warsztat-i-d

ziela.../