„Galeria naszych twórców” to stała forma działalności prowadzona od 1996 roku. Zajmuje się upowszechnianiem i promowaniem sztuki (malarstwa, fotografii, grafiki, wyrobów artystycznych, ceramiki, biżuterii itp.) poprzez organizację wystaw, prelekcji i wernisaży. W galerii wystawiane są prace zarówno artystów profesjonalnych jak i amatorów, wypowiadających się w różnych dziedzinach sztuki. Kluczem wyboru tematów wystaw są szeroko pojęte związki z Żołynią.