Historia współczesnego kształtu tzw. „Turków” w Żołyni liczy już

ponad 30 lat. Po kilku latach nieobecności w kulturze „naszej małej

ojczyzny” powróciły one odnowione przez naszych dziadków i ojców.

Wspólnymi siłami założycieli i przy wsparciu mieszkańców Żołyni

wykonano przed laty 50 kompletów nowego umundurowania dla „Straży

Grobowej”. Przez długie lata stroje służyły podczas Świąt

Wielkanocnych, Bożego Ciała, a także na paradach w Żołyni i poza nią.

Jednak upływ czasu zrobił swoje, część strojów uległa zniszczeniu, zaś

niektóre wręcz zagubieniu.

W 2015 grupa „Turków” postanowiła założyć stowarzyszenie,

zachęcając tym samym jak najwięcej swoich kolegów do ratowania

żołyńskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego wielu pokoleń. Po

otrzymaniu wpisu do KRS członkowie postawili sobie ambitny cel -

odnowa wyposażenia „Straży Grobowej”. Dlatego też Zarząd

Stowarzyszenia wystosował wiele pism do instytucji państwowych jak

i prywatnych z prośbą o wsparcie działalności. Należy dodać, że akcja

spotkała się z ogromnym zrozumieniem, pozwoliła też na pozyskanie

niezbędnych funduszy. Została także zainicjowana „Akcja Renowacja”

w postaci rozprowadzanych tzw. cegiełek

Mundury wojskowe z pagonami i ozdobnymi mankietami, oraz

przystrojone w kolorowe sznury. Czapki na wzór księstwa

warszawskiego, pasy oficerskie w kolorze czarnym i białym,

szable ze stali nierdzewnej z mosiężną głownią na wzór tzw. szabli

,,Orlej Sobieskiego”, buty podkute ,,gwoździami”, musztra na wzór

wojskowej.

Działalność : Święta Wielkiej Nocy, Boże Ciało, śluby, pogrzeby,

Święto 11-go Listopada, akcje charytatywne, liczne parady.

W 2019 w Wielki Poniedziałek został poświęcony nowy sztandar

Żołyńskich Turków, oraz odnowiony sztandar Cechu Rękodzieł

Zbiorowych.