Więcej o nas

Nasza historia


Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni jest samorządową instytucją kultury utworzoną w 1992 r. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Siedzibą GOK-u jest miejscowość Żołynia. W jego skład wchodzą filie w Brzózie Stadnickiej i Smolarzynach. GOK w Żołyni swoje zadania realizuje organizując różnorodne formy indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze oraz imprezy kulturalne i rozrywkowe. Działania te nakierowane są na dbałość o kulturę oraz rozwój amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów tanecznych i muzycznych oraz kół zainteresowań.

Czym się zajmujemy?


Naszą ofertę staramy się na bieżąco dostosowywać do potrzeb kulturalnych odbiorców. Ponadto patronujemy lokalnym twórcom oraz prowadzimy działalność wydawniczą o tematyce regionalnej. Co miesiąc redagujemy gazetę Fakty i Realia. Odrębnym celem naszej działalności jest promowanie gminy Żołynia.