Zajęcia kreatywne – uczestnicy na zajęciach kształtują umiejętność twórczego myślenia i działania, stymulują wyobraźnię, rozbudzają i rozwijają wrażliwość estetyczną,poprawiają umiejętności techniczne potrzebne do tworzenia prac plastycznych w różnorakiej formie. Odkrywają przyjemność tworzenia, cieszenia się z uzyskanych efektów i są zachęcani do dalszej samorealizacji. Kształtują umiejętność współpracy w grupie i wrażliwość na potrzeby innych. Wszystkie te założenia staram się zaspokajać w

zależności od wieku i preferencji uczestników poprzez odkrywanie z nimi różnorakich technik plastycznych i rękodzielniczych a także relaksacyjnych. Zajęcia prowadzi Katarzyna Walawender