Grupa śpiewacza

Zespół Śpiewaczy „Brzózanka” – działa przy filii GOK w Brzózie Stadnickiej już od 2006 roku. Przez lata zmieniał się skład zespołu jednak jego trzon zawsze stanowiły panie z KGW z Brzózy Stadnickiej. Do 2023 roku akompaniatorem grupy był Ryszard Źrałka, przez około 10 lat pani Łucja Fleszar oraz Damian Babiarz. Zespół w swoim repertuarze posiada pieśni obrzędowe, ludowe, patriotyczne, kolędy oraz piosenki biesiadne. Występuje na imprezach okolicznościowych na terenie Gminy Żołynia oraz na terenie powiatu łańcuckiego. Zespół prowadzi Jolanta Piszko.