Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żołyni rozpoczęła działalność 1 września 2016 roku. Placówka jest zarejestrowana w Ewidencji Szkół MKiDN pod numerem 678/59/2013. Szkoła rozpoczęła działalność w budynku Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni przy ul. Górskiej 2. Aktualnie wszystkie zajęcia prowadzone są w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni przy ul. Smolarskiej 1. Zajęcia szkoły muzycznej odbywają się w godzinach popołudniowych. W szkole mogą podjąć naukę dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 roku życia. Szkoła prowadzi naukę gry na fortepianie, akordeonie, gitarze, saksofonie, klarnecie, flecie, trąbce, waltorni i puzonie. Równolegle z działalnością statutową oferujemy kursy gry dla hobbystów. Na kursach prowadzimy naukę śpiewu w sekcji wokalnej i naukę gry na klawiszowych instrumentach elektronicznych.

Od 1 stycznia 2021 roku szkoła prowadzona jest przez AGW spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Mimo zmiany organu prowadzącego w dalszym ciągu działa we współpracy z Podkarpackim Zespołem Niepaństwowych Szkół Muzycznych z siedzibą w Rzeszowie.

Uczniowie korzystają ze wsparcia finansowego Urzędu Gminy w Żołyni.

Patronat nad działalnością szkoły pełni Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim, a nadzór pedagogiczny nad szkołą prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.


https://zolynia.muzyczna.com.pl/