Lista wydawnictw książkowych i opracowań okolicznościowych

Lista wydawnictw książkowych, które ukazały się z inicjatywy lub we współpracy z GOK w Żołyni:

1 . „Myśli zatrzymane” - tomik poezji uczniów LO w Żołyni (2001);

2 . „Sławię Cię moim wierszem” - tom poezji obejmujący twórczość poetów żołyńskich lub z Żołynią związanych (2001);

3 . „100 lat służby społecznej OSP w Żołyni” (2001)

4 . „By zdarzeń nie zatarł czas” - losy mieszkańców Żołyni w okresie II wojny światowej (2002);

5 . „20 lat Klubu HDK PCK w Żołyni” (2004);

6 . „Z Żołyni rodem. Ks. Mieczysław Lisiński Ojciec ubogich” (2004);

7 . „60 lat Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni” (2006);

8 . „Żołynia na starej fotografii. Miejsca, ludzie, wydarzenia.” - wydawnictwo z okazji III Zjazdu Żołyniaków (2008)

9 . „LKS „Błękit” Żołynia na tle rozwoju sportu w gminie” (2011)

10 . „Sławię Was moimi wspomnieniami” - historia nauczycielskiego rodu Januszów, Ogrodnickich i Burghardtów (2013)

11 . „Pędzlem w czasie zatrzymane” - album twórczości artystycznej Edwarda Rząsy (2013)

12 . „Żołynia. Źródło artystycznych inspiracji” - album malarski ukazujący uroki Żołyni (2015)

13 . „Żołynia na starej fotografii. W obiektywie Pawła Niemczaka i Bogdana Szczupaja” - album fotograficzny ukazujący Żołynię w latach 1974 i 1986, fotografie powstałe podczas plenerów malarsko- fotograficznych (2017)

14 . „Historia szkolnictwa w Żołyni” cz. I – historia szkolnictwa w Żołyni do roku 1974, wydawnictwo z okazji 200-lecia oświaty w Żołyni (2018)

15 . „Żołynia na starej fotografii. Mieszkańcy, uroczystości, życie codzienne” - wydawnictwo specjalne z okazji IV Zjazdu Żołyniaków (2018)

16 . „Majerscy dla katedry przemyskiej” (2020);

17 . „Żołynia. Rynek 1. Kamienica Dąbrowskich” (2021)

18 . "Dla Ciebie Boże i dla Twojej chwały. Historia parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzózie Stadnickiej" (2021)

Lista opracowań okolicznościowych wydanych w formie specjalnej edycji gazety „Fakty i Realia” opracowanych i powstałych przy współudziale GOK-u:

1. „Dzieje gminy Żołynia” (2000)

2. „Żołynia w latach okupacji niemieckiej (1939 – 1944)” (2001)

3. „100 lecie działalności BS w Żołyni” (2003)

4. „Historia i tradycje dożynkowe – wydanie z okazji Dożynek Powiatowych w Żołyni” (2004)

5. „Żołyńskie sztandary” (2006)

6. „50 lat działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Żołyni” (2007)

7. „Historia żołyńskich zjazdów” (2008)

8. „III Zjazd Żołyniaków” (2008)

9. „25 lat Gminnego Klubu HDK PCK w Żołyni” (2009)

10. „100 lat OSP w Żołyni” - kronika działalności (2011/2012)

11. „70 lat Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza” (2015)

12. „Strażnicy pamięci, świadkowie historii, symbole naszego dziedzictwa ... żołyńskie pomniki” (2016)

13. „Działalność kulturalna mieszkańców dawnej Żołyni” (2017)

14. „25 lat GOK” (2017)

15. „IV Zjazd Żołyniaków” (2018)

16. „75 lat Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza” (2020)