Lista wystaw - rok 2022

Wystawa malarstwa Zdzisława Kudły

Na wystawie zaprezentowano szesnaście prac, z różnych etapów twórczości artysty. Obrazy zachwycają przepychem barw i niespotykanym bogactwem wątków i odniesień. Jak twierdzi sam twórca, są to wielowymiarowe opowieści o jego doświadczeniach, nawiązujące do uniwersalnych prawd i własnych przemyśleń. Jest to równocześnie zaproszenie dla widza, aby szukał w nich swojej interpretacji, aby zatrzymał się przy obrazie na dłużej i odnalazł w nim swoją opowieść.

Czas trwania ekspozycji: 3 – 29 kwietnia 2022 r.

Miejsce: sala wystawowa GOK Żołynia


Żołynia w projektach z kolekcji Dąbrowskich

Na ekspozycji wystawiono 19 najciekawszych dokumentów potwierdzających prace zrealizowane do Żołyni. Wśród nich m. in. znalazły się projekty: fasady kamienicy Dąbrowskich, stalli i ławek wykonanych do kościoła, drzwi do zakrystii, z zaznaczonymi dwiema opcjami do wyboru, wyglądu południowej pierzei rynku z dokładnym odwzorowaniem usytuowania kamienic i synagogi.


Czas trwania ekspozycji – 16 maja -19 sierpnia 2022 r.

Miejsce - Kamienica Dąbrowskich