To książka wydana w kolekcjonerskim nakładzie 400 egzemplarzy dzięki unijnemu Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Na 192 stronach albumu pojawia się piękno naszej ziemi w 197 odsłonach – dziełach 45 artystów. To kwintesencja artystycznych fascynacji, zachwytu, pracy i talentu wszystkich twórców. Album podzielony został na 2 rozdziały. W pierwszym zostały zgromadzone prace uczestników plenerów malarskich, w drugim artystów żołyńskich i z Żołynią związanych. Poszczególni artyści pojawiają się w kolejności alfabetycznej.


Oprawa twarda, 192 stron, rok wydania 2015 , nakład wyczerpany